Join the movement of eliminating discrimination in the recruitment process.

We believe that everyone should have the opportunity to become part of this movement, so we invite you to contribute to the Innoflow Code of Conduct. It is stored as an Open Source file, meaning that anyone can add new ideas and thoughts. All new ideas and thoughts will be reviewed by our team, ensuring quality and transparency.

Click here to access Open Source Code of Conduct

Innoflow Adfærdskodeks

Vi opfordrer arbejdsgivere til at følge nedenstående retningslinjer, når de anvender Innoflow’s software systemer som led i rekrutteringen. Retningslinjerne sikrer maksimale muligheder for både arbejdsgivere og ansøgere i vores fælles rejse til en værdidrevet og fair screening.

Vores vision

En verden med lige muligheder for alle for at få et meningsfyldt arbejdsliv

Vi ønsker at skabe en verden, hvor alle har lige muligheder for at få et meningsfyldt arbejdsliv. En verden hvor din race, køn, alder, religion eller seksualitet ikke har betydning for om du får et job eller ej.

Vi tror på, at problemløsning og anonymiseret bedømmelse vil være én vej til at skabe den verden ved at fjerne risikoen for ubevidste og bevidste fordomme imens det sikrer, at alle med de rette kompetencer kan få chancen for at vise dem frem.

Vores ambition er, at sikre fremtiden ved at skabe en bæredygtig rekrutteringsproces verden over, hvor virksomhederne ikke går glip af fantastiske talenter, men får forløst deres potentiale ved at fokusere mere på kompetencer og talenter.

Vælger du Innoflow, vælger du ikke bare en softwareudbyder. Du vælger at være en del af en mission og en rejse mod en bedre og mere lige verden.

Vores mission

At frigøre det fulde potentiale for enkeltpersoner og organisationer ved hjælp af anonymiseret case-solving

Når der anvendes anonyme case-løsninger i rekrutteringsprocessen, får arbejdsgivere et overblik over ansøgernes kvalifikationer, mens ansøgerene får en forsmag på opgaverne associeret med den ledige stilling. Derudover, formidler Innoflow’s software feedback til alle ansøgerne baseret på evalueringskriterierne sat af arbejdsgiverens virksomhed.

Tag del i vores bevægelse og vær med til at sikre en lysere fremtid for den enkelte. Skjulte talenter venter på at blive eksponeret.

Retningslinjerne

Hos Innoflow er vi af den overbevisning at alle har talent – de skal bare have muligheden for at bevise det.
Vores software er den mulighed. Vi inviterer dig til at følge nedenstående retningslinjer i søgen på dit næste talent:

Tiltræk ansøgere

 • Dit jobopslag indeholder en beskrivelse af den viden, kompetencer og kvalifikationer, jobansøgerne skal besidde. Beskrivelsen skal være så neutral som muligt og undlade diskrimination mod køn, alder og uddannelse for at undgå at afskrække potentielle ansøgere.
 • Dit jobopslag forklarer lidt om din virksomheds interne miljø, team, mission og vision.
 • Dit jobopslag indeholder information om virksomhedens arbejdsvilkår, frynsegoder og muligheder for fremtidig karriereudvikling.
 • Du sikrer dig, at jobbets timeline er realistisk, fra når du publicerer den ledige stilling til ansøgnings deadline.

 • Du er ansvarlig for at informere alle ansøgere om antallet af ledige jobstillinger, inden du begynder at screene dem.

 • Dit jobopslag er synligt for potentielle ansøgere, uafhængigt af hvor de befinder sig, deres køn, alder, etc. Du anvender altså ikke marketing tracking for at lokalisere en bestemt type ansøger.

 • Dit jobopslag beder ikke ansøgere om at vedhæfte et CV eller en motiverende ansøgning.

Administrér din rekruttering

 • Din landing page beskriver principperne omkring case-baseret rekruttering samt informerer potentielle ansøgere om processen.
 • Dit jobopslag forklarer lidt om din virksomheds interne miljø, team, mission og vision.
 • Din landing page indeholder pålideligt og troværdigt information om din virksomhed og den ledige stilling.
 • Din rekrutteringscase er ikke diskriminerende mod køn, alder og andre medfødte karakteristika.
 • Din rekrutteringscase tester kun relevante, professionelle kvalifikationer og kompetencer nødvendige i jobstillingen.
 • Du er ansvarlig for, at ansøgerne modtager den nødvendige støtte gennem forløbet.
 • Du sikrer dig, at ansøgerne er behandlet på lige fod, hvad angår case-registrering, deadline, etc.

Evaluér case løsningerne

 • Forud for casens deadline, sikrer du dig at de ansvarlige dommere er afstemt med, hvordan casen bedømmes.
 • Case-løsningerne skal bedømmes på baggrund af bedømmelseskravene udarbejdet af din virksomhed.

Interview og ansættelse

 • Når du interviewer ansøgerne, fokuseres der på deres case-løsninger fremfor deres kompetencer indenfor et bestemt felt.
 • Du overvejer også andre aspekter end ansøgernes case-løsninger, der kunne være relevante for virksomheden, såsom en personlighedstest.
 • Du sikrer dig, at spørgsmålene du stiller, er arbejdsrelaterede fremfor personlige.
 • Du stiller specifikke spørgsmål til ansøgernes case-løsninger.

Book en demo

Hvis du er interesseret i, at se en demo af vores software eller vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig en objektiv rekrutteringsproces, så er du velkommen til at kontakte os.